Ajuntament d'Alcoi   Ajuntament d'Alcoi  
 
Logo de Tirisiti
Logo del joc de Tirisiti
NOM
COGNOMS
DATA NAIXEMENT Dia Mes Any
ADREÇA Carrer i núm.    CP    Ciutat
ADREÇA ELECTRÒNICA   


Política de protecció de dades: En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Centre Cultural d'Alcoi l'informa que, emplenant aquest qüestionari, l'atorgant consent expressament que les dades que conté siguen introduïdes en un fitxer a fi de proporcionar informació sobre les activitats al voltant del Betlem de Tirisiti. No obstant això, l'informem del seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se al: Centre Cultural d'Alcoi- Av. País Valencià, 1 - 03801 Alcoi, o a través de correu electrònic a centrecultural@alcoi.org


* Pots baixar-te el joc aquí en format PDF (900 kb)


* Posa les coordenades de tots els personatges i prem el botó ENVIAR per a participar en el concurs

  PERSONATGE
LLETRA
NÚMERO
1 Tirisiti amb la maleta
2 Tirisiti s'alça de dormir
3 Tirisiti torero
4 Tirisiti anant-se'n a la Lluna
5 Tereseta
6 El torero
7 La beata
8 El sagristà
9 l'agüelo
10 El sereno
11 El monesillo


* Prem el botó LLISTA per a veure la llista ordenada alfabèticament de tots els encertants del concurs

 

 

Personatges del betlem de Tirisiti